Onninen vērtības

Onninen vērtības veido mūsu uzņēmuma darbības pamatu.
Onninen vērtības ir:
• sadarboties;
• cienīt cilvēkus;
• labāk kā līdz šim.

Onninen kā darba vieta

Onninen darbība balstās uz trīs galveniem darbības procesiem – tirdzniecību, iepirkšanu un loģistiku. Šiem procesiem atbalstu sniedz finanšu, informācijas tehnoloģiju, personālvadības un komunikāciju procesi.