Onninen vērtības

Onninen vērtības veido mūsu uzņēmuma darbības pamatu.

 

Onninen vērtības ir:

  • sadarboties;
  • cienīt cilvēkus;
  • labāk kā līdz šim.

Sadarbošanos raksturo klienta uzskatu ievērošana. Mēs sadarbojamies ar saviem klientiem: apsolam tikai to, ko varam piegādāt un piegādājam kā solīts.

Cieņa pret cilvēkiem ir balstīta uz spēju pieņemt atšķirīgo un pozitīvi raudzīties uz jaunām idejām.

Labāk nekā līdz šim – mēs cenšamies apsteigt nākotni un esam atvērti jauniem risinājumiem, saprotam, ka ikvienam no mums aktīvi jāattīsta sevi un savas prasmes.