Informācija
21.10.2011

 

       

Ir atvērta II kārta programmai “Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”. SIA Onninen piedalās šajā programmā kā piegādātājs un piedāvā šī projekta ietvaros sekojošas ražotāju iekārtas:

 • Biomasas (šķeldas, salmu, biomasas granulu, malkas) katli (līdz 50 kW)
  KAUKORA
  NIBE-BIAWAR                     
  LAATUKATTILA
  JUNKERS
 • Saules kolektoru sistēmas (līdz 25 kW)
  KAUKORA
  NIBE-BIAWAR                     
  JUNKERS
  ONNLINE
 • Energoavoti ar siltumsūkņiem (līdz 50 kW)
  KAUKORA
  NIBE-BIAWAR                     
  JUNKERS
  ONNLINE

Vairāk informācijas par programmu:
Programmas mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Pirmās kārtas ietvaros tika iesniegti 1459 projektu iesniegumi, no kuriem 1217 projekti tika apstiprināti par kopējo pieejamo KPFI finansējumu 4 423 929, 34 LVL. Tā kā pieprasītais finansējums ir mazāks nekā konkursā pieejamais finansējums (t.i. 11 399 481 LVL), no š. g. 6. septembra līdz 1. novembrim var iesniegt projekta iesniegumus šīs programmas II kārtā. Tās kopējais pieejamais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir 6 975 559,16 lati.

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir:

 • dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska persona –, uz kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja;
 • vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku – fizisku personu – vārdā, kuru attiecīgais nekustamais īpašums atrodas minētajā dzīvojamā mājā.

 Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:

 • šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
 • saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot);
 • siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot);
 • vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot);
  saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 10 kW (ieskaitot); 

***

Nordea Banka piedāvā iespēju ar izdevīgiem nosacījumiem saņemt finansējumu ēku apsildes iekārtu iegādei vai nomaiņai (pdf)

www.nordea.lv/siltums

***

Vairāk par projektu un montetajiem skatieties VARAM mājas lapā

:Ize Kudore
Komunikaciju vadītāja
Onninen Baltija


PAR ONNINEN:
Onninen nodrošina plašu materiālu klāstu uzņēmējiem, industriālajām, sabiedriskajām organizācijām, un tehnisko produktu mazumtirgotājiem. Mēs esam ģimenes uzņēmums un darbojamies šajā sfērā kopš 1913. gada. Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Polijā, Krievijā, Baltijas valstīs un Kazahstānā nodarbinām 3000 darbiniekus. Pārdošanas ienākumi  2009. gadā sasniedza  1.34 miljardus EUR.
www.onninen.com