31.03.2014.

 
 
Izmaiņas SIA Onninen bankas rekvizītos

No šī gada 1.aprīļa Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle savu juridisko darbību turpina kā Nordea Bank AB Latvijas filiāle.
Šīs formālās izmaiņas nekādā veidā neietekmēs bankas sniegtos pakalpojumus un bankas sadarbību ar klientiem. Visi līgumi, saistības un konta numuri paliek spēkā nemainīgi, mainās vien pakalpojuma sniedzējs uz Nordea Bank AB Latvijas filiāli.
 
Mūsu rekvizīti:
SIA ONNINEN
Dzelzavas iela 124, Rīga, LV-1021
Reģ. Nr.: LV40003197626

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
IBAN: LV40 NDEA 0000 0814 06694
 
Ilze Kudore
Komunikāciju vadītāja
SIA Onninen