Allmänna försäljningsvillkor

 


Vid eventuella motstridigheter mellan olika språkversioner av de allmänna leveransvillkoren tillämpas de finskspråkiga villkoren.