Projekt


  

Vi har lång erfarenhet och starkt kunnande inom projekthantering. Vi kan erbjuda de fördelar som en totalleverans medför: tidsplanen håller, helheten är väl koordinerad, inköpen är enkla och en stor inköpsvolym ger prisfördelar.

Tjänster

  • Inköpsservice
  • Förpackning och spedition för projektexportörer
  • Anbudskalkylering
  • Kalkylering av belysningsanbud 
Närmare information

Kontakta din egen säljare, fornamn.efternamn@onninen.com.