Onnline och OPAL

Onninens egna varumärken Onnline och OPAL. Onnline är varumärke för professionellt bruk, OPAL är framtaget för konsumenter. Onnline-produktsortimentet består av produkter inom el, VVS, ventilation och kyl.

Stålprodukter

Onninen erbjuder ett omfattande urval av olika stålprodukter och förbehandlingstjänster för dem, såsom sågning, sandblästring samt målning. I vår stålkatalog hittar du vårt sortimet i produktgrupper.