Pumpstationer och apparatbrunnar
 

Pumpstationer

 

Avloppsvattenförordningen ålägger alla fastigheter att ta hand om sina avloppsvatten före år 2014.

Det här gäller 1 000 000 finländare och så många som 800 000 fastigheter (varav 450 000 är fritidsbostäder).

Onninen erbjuder professionell materialservice med vattenförsörjning som ett centralt kompetensområde. Vi kan exempelvis betjäna vattenandelslagsprojekt på olika sätt under projektets olika faser: 

•  Allmän information om hela projektets gång
•  Projekteringsstöd, dimensioneringsservice
•  Produktinformation

Onninen har kontinuerlig kontakt med myndigheter och planerare. Anläggningsentreprenörer utgör ett av våra största kundsegment som vi också ger fortlöpande utbildning om bland annat lösningar för vattenförsörjning. 

 

 

Onnline Nordic-10

•  En pumpstation för nordliga förhållanden
•  Självförankrande
•  Cisternens diameter 1000 mm
•  Höjden kan i standardutförande justeras 2200 –  
   3000 mm, med förlängningsstycke till 3750 mm.
•  Lockets formgivning minskar köldintrång 
   (i bild)
•  Teleskopdelen är utförd som cellkonstruktion
•  Tillräcklig reservvolym
•  Stöd för nivåvippa (i bild)
•  Täta kabelbussningar ingår färdigt 
    i konstruktionen
•  3 alternativa inlopp i dimensionerna 110/160,
    i riktningarna 0° - 90° - 270°
•  Tryckutlopp i standarddimensionerna 40/50 mm
•   Bästa möjliga råmaterial

Som extra utrustnig kan erhållas bl.a. 

•  GSM-fjärrövervakning
•  Värmekabelpaket
•  Stolpfot för styrcentral
•  Mellanlock i cellplast

Pumpar

I pumpstationerna Onnline Nordic används de pumpar som bäst är anpassade för de olika dimensioneringsförhållandena som råder i nätverkets olika delar. Alternativen är så kallade centrifugalpumpar avsedda för trefas ström inom effektområdet 1,5–4 kW och så kallade skruvpumpar för enfas ström med effekten 1,7/1,2 kW (upptagen effekt / axeleffekt).

Tryckstegringen i en centrifugalpump åstadkoms i löphjulet. Centrifugalpumparna lämpar sig bäst i tillämpningar med lägre lyfthöjd och rör i grövre dimensioner. 

Pumpstationer med centrifugalpumpar förses normalt med servisledning (tryckrör) i dimensionerna 50 eller 63 mm.

 

Grundfos SEG

 

Flygt MP

 

Onnline Cutty


 

Hydromatic HPD

 

Hydromatic HPD200 pumpen med skäranordning fungerar enligt förträngningsprincipen och är avsedd för pumpning av avloppsvatten. HPD200 lämpar sig speciellt bra för system för egnahems- och sommarstugebebyggelse, där lyfthöjden kan vara mycket hög. Pumpen utvecklar tryckstegringen med en så kallad excenterskruv som roterar i en stator av gummi.  

Pumpstationer med skruvpumpar förses normalt med servisledning (tryckrör) i dimensionen 40 mm.


Apparatbrunnar

      

Onninen har också olika apparatbrunnar i sitt produkturval. Vissa av dessa produkter tillverkar vi som färdigt dimensionerade paket, men största delen görs helt skräddarsytt enligt kundens önskemål.  

Rotationsgjutna cisterner (d = 1000 mm)

Glasfibercister (d  = 1400 - 3000 mm)

Autocad-bilder

Planeringsredskap

Med dimensioneringsprogrammet Onnplan som Onninen utvecklat kan man beskriva hela tryckavsloppsnätverk och i detalj granska nätverkets och pumparnas funktion i olika brukslägen.

En av programmets viktigaste egenskaper är testning av samtidig drift av flera pumpar. Härigenom kan man snabbt och enkelt analysera situationer med samtidig drift av linjepumpstationer och fastighetspumpstationer vid dimensioneringen, och således säkerställa att nätverket fungerar optimalt.

Vi ger gärna intresserade skolning i att använda programmet och deltagarna får avgiftsfritt ett eget exemplar av programvaran. Cirka 250 planerare på olika håll i Finland har redan deltagit i vår utbildning och fått programmet.