Infrastrukturprodukter 

Onninens Infra-enhet erbjuder bland annat el-, vattenförsörjnings- och fjärrvärmeprodukter åt den offentliga sektorn och energibolag, exempelvis kommuners vattenförsörjning och övrig kommunalteknik samt entreprenörer inom branschen.

Onninen har specialiserat sig framför allt på el- och datanätsprodukter och tjänster i anknytning till dem.

Onninen lagerför över 4 000 olika produkter inom energi- och samhällsteknik.