Industriprodukter och stål

Onninens Industri-enhet betjänar maskinbyggnadsindustrin, underleverantörsverkstäder, industrientreprenörer samt träförädlings-, gruv-, kemi-, livsmedels- och skeppsbyggnadsindustrin.   
 
Onninens produktsortiment för industrisegmentet omfattar rör, rördelar, ventiler, konstruktions- och specialstål, stålprofiler, smörjmedel samt VVS- och eltillbehör.  Onninen erbjuder Finlands bredaste sortiment av rörprodukter för industrin.
 
Onninen har också satsat på industrins elprodukter bland annat genom att utveckla sortimentet av och tjänster för elmotorer och specialkablar.