Pressrelationer
 

Vänligen kontakta följande personer: 

Kommunikationsdirektör Jessica Diktonius, byggvaror och teknisk handel
Tfn 040 709 9176
fornamn.efternamn@kesko.fi

Kommunikationschef Reetta Hiltunen
Tfn 040 520 9381
fornamn.efternamn@kesko.fi

Informatör Maarit Kylmäluoma
Tfn 0204 85 3206
fornamn.efternamn@onninen.com