Värderingar

All vår verksamhet grundar sig på våra värderingar som vi omsätter i det dagliga arbetet. Våra värderingar är ansvar, samarbete, ständig förbättring och entreprenörskap.

Vi jobbar tillsammans för att hålla löftena till våra kunder, varuleverantörer och andra samarbetspartner samt varandra. Vi agerar ansvarsfullt, följer lagar och visar respekt för varandra och miljön