Onninen som arbetsplats

      
Onninen är ett finländskt familjeföretag som har verksamhet i åtta länder.
I Finland har Onninen 1 100 anställda och 50 Onninen Express-butiker eller försäljningsställen.

Rätt kompetens på rätt ställe vid rätt tidpunkt hjälper Onninen att behålla och förbättra sin konkurrenskraft.

Medarbetarna på Onninen uppmuntras att upprätthålla och ständigt utveckla sin yrkesskicklighet och sina kunskaper. Bra sätt är att jobba med olika projekt, lära av andra, utmana sig själv och ta sig an mer krävande uppgifter, utbilda sig, delta i arbetsrotation och jobba i olika koncernländer.

Utöver yrkesskicklighet kräver många uppgifter projektkompetens, goda språkkunskaper och sociala färdigheter.