Att arbeta på Onninen

Onninen finns på 46 orter i Finland och har verksamhet över hela landet.
I Finland sysselsätter Onninen 1 100 personer, varav merparten jobbar inom Försäljning, Inköp och Logistik. Finans, ICT, HR, Kommunikation och Marknadsföring stöder affärsverksamhetens framgångar.

Inom Försäljning är det viktigt att ha god kännedom om produkterna och kundens behov. Dessutom behöver man känna till hur varorna går genom beställnings- och leveranskedjan till kunden. Inom Inköp måste man kunna hantera varans hela leveranskedja och ha god produktkännedom. Inom Logistik borgar en välfungerande hantering av beställnings- och leveransprocessen för smidiga varuleveranser till kunderna. Ett helgjutet samarbete mellan Inköp, Försäljning och Logistik är nyckeln till hög kundnöjdhet.

Alla nyanställda på Onninen får introduktion i arbetet. Vi värnar om jämlikhet, rättvisa och ett positivt klimat i arbetsgemenskapen.

Chefen är ansvarig för sitt teams framgångar och resultat. Vi satsar på chefsarbetet, och det utvärderas också bland annat genom regelbunden mätning av medarbetarnöjdheten. Vi uppmuntrar våra anställda att delta i
intern rotation och utveckla sina färdigheter.

Onninen är flexibelt när det gäller arbetstiden och arbetsplatsen och erbjuder olika förmåner som stöder välbefinnandet och motivationen, till exempel inom hälsovård, motion och kultur.