Onninen-koncernen

Utöver Finland har Onninen-koncernen enheter i Sverige, Norge, Polen, Rysland och alla de baltiska länderna. Onninen har 3 100 medarbetare av vilka
1 100 är anställda i Finland.

Kvalitet

Vårt mål är att fortlöpande förbättra vår verksamhet och effektivitet så att vi uppfyller marknadens behov och kan erbjuda kunderna och leverantörerna bästa möjliga betjäning.