Personal

Onninen-koncernens verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Polen, Ryssland och Baltikum sysselsätter totalt 3 100 personer.

Koncernens gemensamma språk är engelska medan det finns åtta lokala språk inom Onninen.

Personalmängden i de olika länderna (31.12.2016):

  • Finland 1 100
  • Sverige 350
  • Norge 350
  • Polen 840 
  • Ryssland 50
  • Estland 130
  • Lettland 70
  • Litauen 60

  •