Vision, mission och värderingar 

Vision

Första valet av materiel- och informationsflödeslösningar för våra kunder.
Branschens bästa kundservice.

Mission

Bidra till våra kunders konkurrenskraft genom effektiva materiel- och informationsflöden. 
 

Värderingar

  Onninens centrala värderingar utgör grunden för all vår verksamhet. Våra värderingar är gemensamma och gäller varje anställd på Onninen. Vi följer dem i våra kontakter med varandra, våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartner. Våra värderingar är
  • ansvar
  • samarbete
  • ständig förbättring
  • entreprenörskap.

Vad vi tror på

 • utnyttja synergier för att förbättra lönsamheten
 • mänskliga relationer som stöds av modern teknik
 • aktivt, kundorienterat försäljningsarbete och lokal närvaro
 • långsiktigt partnersamarbete