Onninens miljöomsorg

Fördelar för partner

  • Vi stödjer och uppmuntrar våra partner att välja miljömässigt hållbara  lösningar. 

Onninen-koncernens miljöarbete

  • Miljöledningsarbetet hör till en av företagets centrala prioriteringar.
  • Vi integrerar miljöledningsarbetet som en del i Onninens verksamhetsstyrning.
  • Vi utbildar och ökar motivationen hos alla anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
  • Vi sträver efter att  minimera och förebygga uppkomsten av utsläpp och avfall i vår verksamhet och våra tjänster.
  • Vi sträver efter att  ta hänsyn till miljöaspekter när vi väljer och utvärderar leverantörer.

Miljölagar och -regler

  • Vi uppfyller  kraven i lokala miljölagar och -regler.

ISO 14001

Onninens miljöarbete baseras på ett ISO 14001-certifierat miljösystem.