CO2NTROL

 

CO2NTROL – TILL FÖRMÅN FÖR KLIMATET


IDEE Group som består av europeiska grossistföretag har utarbetat ett klimatskyddsprogram CO2NTROL. Onninen Oy är det enda grossistföretaget som representerar programmet i Finland. Syftet med den internationella sammanslutningen är att reducera koldioxidutsläppen genom att befrämja ibruktagandet av miljövänlig teknologi.

Onninen CO2NTROL-samarbetar i alla sina åtta verksamhetsländer med ABB, Philips, Schneider Electric, Osram och Moeller. Tillverkarnas produkter består av frekvensomriktare, styrsystem för hem, armaturer och ljuskällor. Det finns energieffektiva alternativ i alla dessa produktgrupper med möjlighet att betydligt minska elkonsumtionen. Till exempel genom en effektiv styrning av rumstemperaturer kan man åstadkomma 30 % energibesparing.

När det gäller belysning, kan elkonsumtionen reduceras till hälften med rätta val. Mångsidiga fastighetstekniska helhetslösningar sänker elfakturan totalt cirka 60 procent och reducerar därmed koldioxidbelastningen i atmosfären.

Programmet startades under 2008 och har presenterats på olika håll på kontinenten. Planer har utarbetats för de lokala åtgärderna och de har påbörjats i alla länder där Onninen verkar. Tematiken är mycket aktuell och den kommer att synas under 2009 i alla Onninens medier och evenemang. Ytterligare satsar vi på skolning av våra kunder och vår personal i energieffektiva lösningar.

Onninen planerar och genomför projekt som reducerar koldioxidutsläppen tillsammans med sina samarbetspartner i Finland och i övriga Onninen-länder.

Läs mer:  Onninen byter alla lampor (på finska) 

Besök även IDEEs webbplats: www.idee-europe.com