Vårt kvalitetstänkande

Vårt mål är att fortlöpande förbättra vår strategi, verksamhet och effektivitet. Detta görs för att garantera att verksamheten ska flyta smidigt så att vi alltid uppfyller marknadens behov och kan erbjuda kunderna och leverantörerna bästa möjliga betjäning.

Onninens kvalitetstänkande inkluderar:

  • målstyrd ledning och övervakning
  • planering och utveckling av verksamhetsplanern
  • prioritering och effektivt genomförande av beslutade åtgärder
  • genomförande av nödvändiga förändringar
  • utvärdering och granskning av utvecklingen.

Vi ser behovet att kontinuerligt utveckla vårt samhällsansvar. Vi följer upp hur väl vi lyckas i detta arbete med hjälp av enkäter bland anställda och kunder, genom kvalitetscertifiering och annan respons som vi får av medarbetarna och det omgivande samhället.

Vårt kvalitetstänkande baserar sig på ett ISO 9001-certifierat kvalitetssystem.

 Certifikat ISO 9001, 14001 och 45001