Onninen Polen

Onninen Polen betjänar kunder inom el-, värme-, vatten- och AC-branschen på olika håll i landet.

Enheter

 

Onninen har 36 Onninen Express-butiker eller försäljningsställen
i Polen. Onninen Polens huvudkontor ligger i Warszawa och distributionscenter i Teolin utanför staden Lodz.

Personal

Onninen hade 840 anställda i Polen i slutet av 2016 (804 personer 2015). 

Endre Espeseth är verkställande direktör för Onninen Polen.