Onninen-koncernen

Onninen Oy ingår i Kesko-koncernen. Onninen är ett av de ledande företagen som erbjuder heltäckande materiel- och informationsservice på marknaderna i Östersjöregionen och Skandinavien.

Utöver Finland har Onninen-koncernen enheter i alla de baltiska länderna, i Norge, Polen, Sverige och Ryssland. Onninen har 3 100 medarbetare av vilka cirka 1 100 är anställda i Finland.