Onninen Norge

Elentreprenörer och speciellt Elfag-kejdan med 220 medlemsföretag utgör Onninens viktigaste kundgrupp i Norge. Även energibolag samt industri- och off shore-företag hör till kundkretsen.

Enheter

Onninen har 26 Onninen Express-butiker eller försäljningsställen  i Norge. Onninen Norges huvudkontor och distributionscenter ligger på Berger utanför Oslo.

Personal

Onninen Norge sysselsatte i slutet av 2016 sammanlagt 350 personer (376 i år 2015).

Jack Andresen är tf. verkställande direktör för Onninen Norge.