K Code of Conduct

Keskos Code of Conduct drar upp gemensamma riktlinjer för Keskos samtliga medarbetares och affärspartners arbete.
 
Som företag vill Kesko vara föregångare i ansvarsfrågor och intressenterna kräver också ansvar av Kesko. Kravet på ansvar gäller Keskos samtliga verksamhetssektorer.

Keskos hela personal och samtliga affärspartner ska ta del av K Code of Conduct. K Code of Conduct med tolv principer beskriver genom tydliga exempel kraven på Keskos medarbetare och affärspartner bland annat när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och rättvis konkurrens.

Läs mer på www.kesko.fi