Historia

Affärsmannen Alfred Onninen startade 1913 ett rörläggeri i Åbo. På 1920-talet utvidgades affärsverksamheten från installering till VVS-grosshandel. På 1960-talet växte verksamheten att omfatta hela landet och nu kom också ventilation med i bilden. Tio år senare inledde Onninen grosshandel och entreprenader inom elbranschen.

Internationaliseringen inleddes med fart på 1990-talet genom grundande av dotterbolag och företagsförvärv.

Den nuvarande bolagsstrukturen skapades i slutet av 1990-talet, när Onninen och Are ombildades till ett dotterbolag i Onvest-koncernen.

Onninen har i dag 3 100 medarbetare i Finland, Sverige, Norge, Polen, Ryssland och Baltikum.

Onninens historia i kronologisk ordning