Meddelande 
1.2.2018

Keskos bokslutskommuniké 1.1-31.12.2017 publicerad 
 

Onninen är en del av K-gruppen. Keskos bokslutskommuniké 1.1-31.12.2017 har publicerats den 1 februari 2018.