K Code of Conduct -toimintaohjeet

Vastuullisuus on Keskolle strateginen valinta ja jokapäiväistä työtä.
 
K Code of Conduct
 
Keskon K Code of Conduct -toimintaohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat kaikkien keskolaisten ja yhteistyökumppanien työlle.

Kesko haluaa olla yrityksenä vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmät vaativat Keskolta vastuullisuutta. Vastuullisuuden vaatimus ulottuu kaikkialle, missä Kesko toimii.

Sekä koko Keskon henkilöstöltä että yhteistyökumppaneilta edellytetään
K Code of Conduct -ohjeisiin
perehtymistä. 12 toimintaohjetta sisältävä
K Code of Conduct kertoo selkeiden esimerkkien avulla, mitä keskolaisilta ja yhteistyökumppaneilta odotetaan liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun.

Lue lisää: www.kesko.fi