Onninen-lehti 3-2016  - Pro

 

Tarkkaa ja laajaa koneturvallisuutta 

Koneturvallisuutta määrittäviä standardeja on paljon, eikä laitevalmistaja voi jättää yhtäkään niistä huomioimatta.   
Koneturvallisuuden pohjana olevan EU:n konedirektiivin vaatimukset tuotiin asetuksella Suomen lainsäädäntöön 29.12.2009. Direktiiviä olennaisempia ovat kuitenkin standardit, joilla määritetään käytäntöjä.

Koneturvallisuuteen liittyviä standardeja on yli 700. Niissä käsitellyt asiat ovat laaja-alaisia, koska koneturvallisuus kattaa koneiden koko elinkaaren, joka alkaa suunnittelusta ja pystytyksestä, jatkuu käyttöturvallisuuteen tuotannossa ja päättyy järjestelmän purkuun ja osien poiskuljetukseen.
 
Standardit päivittyvät nopeasti
 
Laajan määränsä vuoksi standardit myös täsmentyvät nopeasti: muutos johonkin koneturvallisuuteen liittyvään standardiin tulee keskimäärin kerran viikossa. Muutosvauhtia kiihdyttää koneälyn kehitys. Esimerkiksi ihmisen kanssa fyysisestikin yhteistyössä olevan teollisuusrobotin käyttöön liittyy liikenopeuksien ja toiminta-alueiden rajaamisineen olennaisia turvallisuuskysymyksiä.

Pidän yhtenä koneturvallisuuden haasteena sitä, miten erityisesti pienet ja keskisuuret konevalmistajat pysyvät nopeasti muokkautuvien vaatimusten tasalla. Kaikki standardit eivät koske kaikkia koneita, mutta ei laitevalmistaja voi itselleen olennaista vaatimusta nopallakaan ratkaista. Tuotannollisessa automaatiossa vaanii suuria riskejä – vakavia henkilövahinkoja myöten.

Laitevalmistajien työtaakkaa toki helpottavat monipuoliset koneturva-komponenttien valikoimat sekä valmiit, jo sertifioidut koneturvaratkaisut automaatioketjuille.
 
Koulutusta kaivataan
 
Valmistuin automaatiotekniikan diplomiinsinööriksi vuonna 2010 Tampereen teknillisestä yliopistosta. Koulutus oli hyvää, mutta koneturvallisuudessa en oppia saanut.

Nykyisessä asemapaikassani Saksassa luokseni tulee opiskelijavaihdossa olevia AMK-tason insinööriopiskelijoita Suomesta. Kyselen heiltä, millaista koneturvallisuusopetusta he ovat saaneet. Uusimmat tulijat ovat kuulemma käsitelleet aihetta pintapuolisesti jollakin kurssilla. Asiantila  kummastuttaa minua. Kun ottaa huomioon riskien realisoitumisen uhan, soisin että koneturvallisuuden merkittävyys huomioitaisiin painavammin koneita ja niiden automaatiojärjestelmiä suunnittelevien insinöörien koulutuksessa.
 
Matti Haliseva
globaali tuotepäällikkö, koneturvallisuuden prosessointituotteet
Schneider Electric
TÜV-Nord-sertifioitu koneturvallisuusasiantuntija
 
Teksti: Jaakko Liikanen
Kuva: Schneider Elelctric