Onninen edendab Läänemere kaitset

Onninen äritegevus on tihedalt seotud vee ja energiaga. Keskkonnasõbralikud tooted on olulised kõikidele meie kliendisegmentidele.
Meie soov on parandada Läänemere kaitset ja kanda meid ümbritsevatel aladel keskkonnaalast  vastutust, kasutades konkreetseid meetmeid.
Läänemeri on loomulik valik meie jaoks, sest peaaegu kõik maad, kus Onninen tegutseb, asuvad Läänemere ääres.

Onninen Grupp ja sihtasutus John Nurminen on sõlminud kahe-aastase lepingu, mis toetab sihtasutuse projekti „Puhas Läänemeri“.
Onninen annetab sihtasutuse kaudu seadmeid käimasolevatele reoveepuhastuse projektidele Vene linnadele Gatšina ja Viiburi.
Onninen sihtasutuse annetab Viiburi projektile seadmeid vähemalt 50 000 euro väärtuses 2011 aastal. Gatšina projektile annetatakse samas vääringus seadmeid 2012 aastal.

Sihtasutuse John Nurminen projekt “Puhas Läänemeri” 

Sihtasutuse John Nurminen’i projekt „Puhas Läänemeri“ parandab Läänemere olukorda. Eutrofeerumisprojekti eesmärgiks on eemaldada efektiivselt 2500 tonni võrra fosfaate Läänemerest 2015 aastaks. See katab ühe kuuendiku HELCOM-i poolt Läänemerele seatud eesmärgist. Tanker Safety projekti eesmärk on, rakendada täiustatud  navigatsiooniabi infosüsteemi ENSI 2013 aastal, mis toetaks kõiki Läänemerel sõitvaid tankereid ja aitaks vähendada laiaulatusliku naftareostuse riski. Sihtasutuse tegevust rahastatakse ainult annetustest.
Külasta www.cleanbalticsea.fi 

ONNINENIST:
Onninen pakub tehnikatooteid,  materjale ja tarneteenuseid ehitusettevõtjatele, tööstusele, infrastruktuuridele ja tehnikatoodete jaemüüjatele.
Onninen on pereettevõte, mis on tegutsenud omas valdkonnas alates aastast 1913.
Meie ettevõtetes Soomes, Rootsis, Norras, Poolas, Venemaal, Baltimaades ja Kasahstanis töötab 3,000 töötajat.
Meie 2010 aasta müügi netokäive moodustas kokku  1.4 miljardit eurot..
www.onninen.com