Ümbertöötatud K Code of Conduct juhib Keskos vastutustundlikku tegutsemist   

  
 
Kesko uuendatud põhimõtted kirjeldavad jagatud suuniseid, mida iga Kesko töötaja ja partner peab oma töös järgima. K Code of Conduct asendab varasemat vastutustundliku tegevuse juhendit.
 
Kesko soovib olla vastutustundlikkuse teejuht ja meie huvigrupid nõuavad meilt ühtlasi kõrgeid standardeid. See vastutusega seotud nõue kehtib kõigile Kesko tegevusvaldkondadele.
 
Ootame kõigilt Kesko töötajatelt ja äripartneritelt K Code of Conducti korralikku tundmist. Juhend sisaldab 12 põhimõtet ja selged näited kirjeldavad, mida Kesko töötajatelt ja partneritelt oodatakse näiteks seoses inimõiguste, keskkonnahoolduse ja ausa konkurentsiga.
 
„Vastutustundlikud äritegevused on jätkusuutlike majandustulemuste saavutamiseks hädavajalikud. Kõik meie tegevused on rajatud usaldusele Kesko, K-grupi kaupluste, meie klientide ja partnerite vahel,“ sõnab Kesko grupi peadirektor Mikko Helander juhendi sissejuhatuses kokkuvõtvalt.
 
Kesko on pannud oma töötajate jaoks kokku kohustusliku e-õppe paketi, et sujuvalt K Code of Conducti tundma õppida. Kesko töötajad ja partnerid saavad laadida alla juhendi sihtgrupi alusel kohandatud versiooni.

Uuendatud juhendiga kaasneb uus SpeakUpi kanal, mis pakub töötajatele uusi tööriistu üldiste põhimõtete võimalikest rikkumistest teatamiseks. 

Tutvuge K Code of Conductiga: http://www.kesko.fi/et/k-code-of-conduct/

Video:


ONNINENIST:
Onninen pakub töövõtjatele, tööstusele, riiklikele organisatsioonidele, tehniliste toodete müüjatele ja tarnijatele laiaulatuslikke materjali- ja infovoo lahendusi. Oleme Soome ettevõte, mis tegutseb alates aastast 1913. Meil on Soome, Rootsi, Norra, Poola, Venemaa ja Baltimaade üksustes 3200 töötajat. Meie pro forma netomüük 2015. aastal oli 1,5  miljardit eurot. Onninen kuulub Kesko gruppi.