Ventilatsiooni õhujaotajad
  • Sisse- ja väljapuhkeventiilid
  • Loomuliku ventilatsiooni ventiilid
  • Siirdõhuventiilid
  • Restid
  • Reguleerklapid
  • Jahutuspalgid

Ventilatsiooni õhujaotajaid kasutatakse värskeõhu sissepuhumiseks ruumi ja kasutatud õhu väljaimemiseks ruumist.
Onnineni valikust leiate järgmiste valmistajate õhujaotajaid:
OPAL, ONNLINE, Halton, Fläkt Woods, DEC, Lindab 

 

 

Sisse- ja väljapuhkeventiilid

Sisse-ja väljapuhkeventiile kasutatakse mehaanilise ventilatsiooni korral. Materjalideks on kas Värvitud teras või plast.

  

Loomulikuventilatsiooni ventiilid

Loomulikuventilatsiooni ventiile kasutatkse hoonetes kus puudub mehaanilne ventilatsioon.

 

Siirdõhuventiilid

Siirdõhuventiile kasutatakse hoonetes kus on kasutusel mehaaniline väljatõmme.

Väljatõmbe- ja sissepuhkerestid

Metallist valmistatud väljatõmbe- ja sissepuhkerestid on traditsioonilised õhujagamis seadmed

Välisrestid

Välisreste kasutatakse ventilatsiooniseadmete sissetuleva -ja väljapuhutava õhu avauste täitmiseks, vältimaks lume ja vihma sattumist seadmetesse.

Sissepuhkeseadmed

Sissepuhkeseadmed koosnevad rõhutasanduskastist ja õhujaoturist. Sissepuhkeseadmetega juhitakse õhk ruumi eriti täpselt ja kvaliteetselt.

Jahutuspalgid

Jahutuspalkides on ühendatud jahutus ja õhuvahetus. Jahutuspalgis on jahutus kalorifeer kus ringleb külm vesi.