Privaatsuspoliitika

Tingimusel, et kasutaja on andnud oma nõusoleku (nt esitades AS Onninenile (edaspidi: Onninen) oma isikuandmed), kogub Onninen Onnineni ja tema kontserni veebisaiti külastavate kasutajate isikuandmeid. Onninen töötleb isikuandmeid kooskõlas kohaldatava õigusega ning Onnineni ja tema kontserni tegevuse ja teenuste eesmärgil, samuti kasutajatega ühenduse võtmise eesmärgil. Kui kohaldatavas õiguses ei ole teisiti sätestatud, ei edasta Onninen ilma kasutaja nõusolekuta isikuandmeid kolmandatele isikutele. Teatavate Onnineni veebisaidi kaudu kättesaadavate teenuste suhtes võidakse kohaldada konkreetseid kasutustingimusi ja privaatsusega seotud tavasid.