Strateegia

 Me järgime oma strateegiat meie visiooni elluviimiseks – olla eelistatuim koostööpartner. 

Meie strateegia näeb ette:

  • Protsesside ühtlustamist ja ühtse ärikultuuri loomist
  • Tootlikkuse tõstmist grupi põhiprotsesside ja tegevuste ärakasutamise teel
  • Eristumist meie töökontseptsioonide uuendamise ja kaubamärkide tugevdamise kaudu
  • Oskusteabe uuendamist ning teabe jagamise tagamist
  • Kasvu kiirendamist geograafilise laienemise ja ettevõtete omandamise kaudu