Väärtushinnangud

Väärtused juhivad meid ja annavad suuna meie käitumisele. Kontserni väärtusteks on: Koostöö, Inimeste väärtustamine ja Paremini kui enne.

Töötamine Onninenis

Onninen on atraktiivne töökoht, kus väärtustatakse personali oskusteavet ja kompetentsust rakendatakse ettevõtte konkurentsivõime tõhustamiseks kõigil tasanditel. See eeldab asjatundlikku juhtimist.