20 november 2009

Prisavisering 4 januari 2010

Den 4 januari kommer vi att justera priserna på delar av vårt sortiment. Prisförändringen gäller om inget annat är avtalat. Nya prisfiler finns tillgängliga på hemsidan från och med den 4 januari 2010.

Försäljnings- och leveransbestämmelser finns under ”Tjänster/Försäljnings- och leveransbestämmelser”.

För vidare information vänligen kontakta din säljare eller ditt säljteam på Onninen.

Förändrad prisstruktur för kyl- och VVS-kunder
Efter värdefulla synpunkter från våra kyl- och VVS-kunder kommer Onninen AB att införa en ny och förbättrad prisstruktur från 4 januari 2010. Förändringen innebär en mer marknadsanpassad prisbild och tydligare rabattstruktur.

Både bruttopriser och rabatter kommer att justeras. Ni som baserar era priser på vår bruttoprislista ombedes därför att se över era rutiner. För att få en ny rabattmall vänligen kontakta din säljare eller ditt säljteam på Onninen.