2 september 2009

 

Onninen flyttar verksamheten från Karlskoga till Örebro

Onninen AB kommer att flytta hela lager- och försäljningsverksamheten från Karlskoga till Örebro. Syftet är att uppnå kostnadsbesparingar och effektiviseringar genom att fokusera all logistikverksamhet till ett ställe. Samtliga anställda i Karlskoga erbjuds att följa med till Örebro.

Onninen har ett centrallager för elnätsmateriel i Karlskoga samt ett för VVS- och VA-produkter i Örebro. Vid anläggningen i Karlskoga arbetar idag ett 60-tal personer inom lager, logistik och försäljning. Efter en omfattande förstudie har företaget beslutat att flytta hela verksamheten från Karlskoga till sin andra anläggning vid Pilängen, Örebro.

Inom några år kommer Karlskoga-anläggningen ha stora investeringsbehov. Onninen bedömer därför att det är mer effektivt att koncentrera verksamheten till Pilängen, där anläggningen är mer funktionell och har större möjligheter att expandera i framtiden.

– Vi har gjort en omfattande analys som visar att flytten från Karlskoga kan ge omfattande besparingar, säger Onninens VD Peter Isaksson. Utöver dessa direkta kostnadsbesparingar ser vi ytterligare stora effektivitetsvinster och samordningseffekter genom att koncentrera verksamheten till den nyare anläggningen i Pilängen.

― Besparingarna handlar inte om personalnedskärningar, understryker Peter Isaksson. Alla medarbetare får följa med, men byter arbetsplats.

Flytten beräknas ske sommaren 2010. 

MER INFORMATION:

Peter Isaksson, VD Onninen AB, tel 08-799 34 42, 076-827 14 71
Liselotte Bergkvist, Informationschef Onninen AB, tel 08-799 34 25, 070-232 52 88