Information om nytt transportupplägg

Onninen förbättrar logistiken

Från och med månadsskiftet mars/april så kommer leveranser från Onninen med en ny transportör. Generellt sett påverkar inte bytet av transportör de dagliga rutinerna när det gäller orderläggning och liknande.

Vi har dessutom förlängt stopptiden till 17.00 för Stockholm och Göteborg.

Klicka här för att läsa mer.