Utlufting av listepriser
 
Med virkning fra 1. oktober 2017 vil mange av våre listepriser luftes ut.
Brutto listepriser på produktene vi da bli senket og rabatt reduseres tilsvarende. Netto fakturapris for deg som kunde, vil være uendret etter utlufting.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med din kundeansvarlig.
 
Med vennlig hilsen

Espen Ingvoldstad
Økonomidirektør Finans