Metinis K Group pranešimas akcijų biržaiOnninen yra 
K Group dalis. Paskaitykite K Group metinį pranešimą akcijų biržai: 

www.kesko.fi/en​

  

INFORMACIJA APIE ONNINEN: 

Onninen tiekia platų medžiagų asortimentą, suskirstydama visus pardavimus į keturis klientų segmentus: rangovai, pramonė, infrastuktūra bei mažmenininkai. Esame šeimos valdoma įmonė, dirbanti pramonės rinkoje nuo 1913 metų. Šiuo metu Onninen veikia šiose valstybėse: Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Pabaltijy, kur dirba 3.200 darbuotojų. Mūsų metiniai pardavimai pro forma 2015 metais siekė 1.5 milijardų eurų. Onninen OY yra K Group dalis. 
www.onninen.com